torsdag 11. desember 2014

Teatervitaren Birte

20. november var eg ein nybakt 25-åring som akkurat hadde levert masteroppgåva si. I går forsvarte eg oppgåva mi munnleg, som vil seie at eg i dag er 25 år og tre veker og har ein mastergrad i teatervitskap.

Dette vil igjen seie at eg byrjar å få hjernen min tilbake, og i det høve tenkte eg at det kanskje er på tide å dele ting med dykk som eg ikkje har kunne prioritere medan masterskya har hengt over hovudet mitt. Det har seg nemleg slik at når du skriv master så går hjernen din inn i eit anna gir enn det han vanlegvis er i. Eg har til dømes nesten ikkje skrive noko fiksjon på to år. Det har vore heilt forferdeleg til tider, fordi eg har følt at eg har mangla ein stor del av meg, samtidig som eg ikkje har kunne gjere noko med det fordi det rett og slett ikkje har vore plass til det. Hjernen har vore overfylt. Men no ser verda lysare ut, eg kan byrje å gå tilbake til den eg var før alt dette starta og eg kan dele meir med dykk. Me var jo i Skottland i ei heil veke i sommar og eg har ikkje skrive noko om det! Og eg har vore på Hugh Laurie-konsert! Og dratt til Krakow for fyrste gong på ti år! Dette må gjerast noko med.

Men for augeblikket så avsluttar eg med dette: I morgon har eg vore sambuar med den fantastiske bømlingen min i eit halvt år og det går kjempebra. Det er så vedunderleg fint å sleppe å reise frå kvarandre heile tida, slik som me gjorde i over to år fordi eg budde i Bergen og han budde på Bømlo. No deler me eit lite hus med ei blanding av mine og hans ting (som no er våre), og me et i lag og søv i lag og gjer ting kvar for oss når me treng det. Det er skikkeleg kvardagsluksus.

tirsdag 30. september 2014

(Snart) Eit liv etter masteroppgåva

No er det under to månadar til eg må sende inn ein .pdf med ord skrive i løpet av det siste året. Ord som diskuterer teater og skodespelarkunst og korleis døde og levande teatermenneske kan vere på same side sjølv om dei tilsynelatande er ueinige med kvarandre.

Med andre ord er det under to månadar til eg kan leve eit universitetsfritt liv (utanom at eg skal ha munnleg forsvar av oppgåva nokre veker seinare), og her er noko av det eg gler meg til:

 • lese bøker som ikkje står på ei pensumliste
 • bake meir
 • ikkje få masterrelaterte gråteanfall
 • ikkje lenger ha ei sky svevande over hjernen
 • vere meir i rørsle
 • sjå fleire filmar
 • oppleve meir kunst og kultur
 • finne ut kva eg skal gi folk til jul
 • feire bursdagen min
 • ha tid til husarbeid
 • tilbringe meir tid med vener
 • sleppe å vere så psykisk sliten og frustrert
 • ta eit steg vidare inn i sambuar-/vaksenlivet

tirsdag 12. august 2014

You ain't never had a friend like me

Då eg vart eldre var det filmar som Dead Poets Society, Patch Adams, Good Will Hunting, The Fisher KingWorld's Greatest Dad, August Rush, One Hour Photo og Insomnia, men då eg var tre år var det Aladdin.

torsdag 7. august 2014

Me kan alle knuse

Hei.

Eg ville berre fortelje deg at du er så utruleg mykje meir verdt enn det du trur og du fortener alt du lengtar etter og ynskjer deg - til og med det du tenkjer er umogleg og uoppnåeleg.

Me er alle øydelagd på ein eller annan måte.
Me kan alle knuse og briste.
Du er ikkje åleine.

onsdag 9. juli 2014

Om å dele og leve og elske

Eg tenkjer på dette med å dele.
Å dele av seg sjølv.
Å dele med andre.

Å bake og puste og lytte og skrive og sende det ut til levande organismar som har sine eigne tankefluger og bankande hjarte og tårer som gjer putene våte utan at andre får vite det. Eg ser ut av nye vindauge og har skog og sjø og nabohus (igjen) og ein sambuar (for fyrste gong) som er verdas finaste, og inne ser eg eit gammalt Tandberg-anlegg me har fått av pappa som gjer at me kan spele vinylar på platespelaren eg kjøpte då eg gjekk på vidaregåande, fordi eg hadde hatt min fyrste skikkelege sommarjobb med ID-kort og kodar og nøkkelknippe som gjorde at eg kunne kjøpe ein platespelar som skulle ta meg tilbake og fram i tid medan eg lytta til Piaf og Pink Floyd og Antony and the Johnsons som me såg i lag i Bergen i 2009 utan å vite det.

Eg tenkjer på dette med å dele og leve og elske og ete og sove i lag og føle dagane flyte forbi fordi alt går så mykje betre når me kan dele og leve og elske, saman.