søndag 28. juli 2013

Å halde fram med å danse

Sjå meg for den eg er.
Elsk meg no
og til

neste morgon,
neste motstand,
neste utfordring og
neste augeblikk av rein glede.

Me er tvinna saman,
greiner av same tre.

La meg gi deg skugge,
gi deg varme,
gi deg lange samtalar og fred når du treng det.

La meg gi deg frukost på senga,
lange søndagar
og rom til å vakse.

La meg gi deg meg
og du deg.

La oss halde fram med å danse.

2 kommentarer: