tirsdag 12. februar 2013

Livet akkurat no

Livet er her,
akkurat no,
rett framfor auga mine.

Av og til ser eg på det med ærefrykt, andre gonger omfamnar eg det som eit gammalt tre som treng litt ekstra kjærleik.

I blant held eg det på avstand, fordi alt skjer for fort og for sakte på same tid og eg trur eg veit kva eg vil, men i neste sekund har eg ombestemt meg og det er så få ting eg veit heilt sikkert.

- Eg veit at eg elskar deg.

- Eg veit at dagane vert lysare.

- Eg veit at alt ordnar seg så lenge du held rundt meg.

Livet er her, akkurat no.
Eg kan sjå det,
røre ved det
og sovne ved sida av det.

Men eg veit ikkje kva det vil med meg.

2 kommentarer: