søndag 24. juli 2011

La demokratiet sigre

Det er berre tårene som er igjen. Har framleis nokon som er sakna, men vil ikkje miste håpet så lenge ein har andre alternativ. Me må aldri miste håpet, eller kjærleiken, eller det nære, usynlege bandet som er knyta rundt oss alle fordi me er menneske.

Hat avlar hat, og me kan ikkje la hatet vinne. Me kan ikkje la intoleranse og manglande respekt for andre sine liv vere det som får gjenlyd. Me må stå i mot, med gode ord og handlingar, med all varmen me har i oss representert i sivile som hjelper framande, ein heil nasjon som sørgjer i fellesskap, og ein statsminister som vil at svaret me skal gi dei som prøver å øydeleggje oss med åtak som på denne forferdelege, hjarteknusande dagen, er eit styrka demokrati og eit styrka samfunn.

Dei me har mista trudde på eit fleirkulturelt, inkluderande Noreg, og eg synest det rette å gjere i deira minne er å ta denne tanken med vidare og jobbe aktivt for å halde fast på det gode med Noreg. La oss framleis vere det opne, varme folket med hjartelag og dugnadsand. La demokratiet sigre.

4 kommentarer: