onsdag 8. august 2012

Livet går vidare

Natt til søndag sat eg på kaldt gras med kjærastearmar rundt meg og var varm av kjærleik og te og eld frå ei fresande bålpanne.

Søndag ettermiddag tok eg Kystbussen til Haugesund og sat framfor ein greenscreen og såg til sida og opp og ned og snakka og reagerte heilt til teatersjefen sa "Cut!". Eg hadde ein filmklippar framfor ansiktet og alt slags.

Livet går vidare. Livet er fint.

Om under to veker skal eg på infomøte på UiB - for fyrste gong som masterstudent - og eg veit ikkje heilt kva eg føler om det, men eg trur det ordnar seg det òg.

Eg pustar inn. Pustar ut. Gjentar etter behov.

Pust inn.

Pust ut.

Gjenta etter behov.

Eg er elska.

2 kommentarer: