onsdag 6. mars 2013

Levande skjelett

Me er skjelett som går i sirklar rundt kvarandre, unngår kvarandre, går inn i kvarandre, koreograferer kvarandre utan å vite det. Dannar mønster og meiningar som viser oss som dei me eigentleg er: knoklar, bein, blod, nervar, kjøt, musklar... Alt dette som gjer oss unike og like på same tid.

Me er alle levande skjelett.
Utan farge.
Utan vekt.
Utan fordommar.

2 kommentarer: